• Sepetinizde ürün bulunmuyor.

  • GİRİŞ

Giriş

Fikri Mülkiyet Politikası

Unlulerdenegitim.com web sitesi, mobil site ya da mobil uygulama içerisinde yer alan kullanıcı profillerinin, eğitim videolarının, içeriklerin, röportajların, haberlerin ve görsellerin (video ya da resim) Unlulerdenegitim.com izni olmadan her türlü yazılı, basılı mecralarda (broşür, ilan, afiş, outdoor ve indoor alanlar, sosyal medya platformlarında ve bunlarla sınırlı kalmaksızın her türlü yazılı – görsel mecralarda tamamen ya da kısmi olarak aynen ya da değiştirilerek yayınlanması ve gösterilmesi yasaktır.

Bu “PORTAL” dâhilinde erişilen veya hukuka uygun olarak kullanıcılar tarafından sağlanan bilgiler ve bu “PORTAL”’ın (sınırlı olmamak kaydıyla “Unlulerdenegitim.com Veri Tabanı”, “Unlulerdenegitim.com Ara yüzü”, tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar),  tüm elemanları (hepsi birden) “Unlulerdenegitim.com”un telif haklarına tabi çalışmaları olarak anılacaktır. “Unlulerdenegitim.com”’a ait ve / veya “Unlulerdenegitim.com” tarafından üçüncü bir kişiden lisans altında alınmıştır.

“Kullanıcı”lar, “Unlulerdenegitim.com” hizmetlerini, “Unlulerdenegitim.com” bilgilerini ve ” Unlulerdenegitim.com”’un telif haklarına tabi çalışmalarını yeniden satmak, işlemek, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek veya başkasının ” Unlulerdenegitim.com”un hizmetlerine erişmesi veya kullanmasına izin vermek hakkına sahip değildirler.

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde “Unlulerdenegitim.com” tarafından sarahaten izin verilen durumlar haricinde “Unlulerdenegitim.com”’un telif haklarına tabi çalışmalarını çoğaltamaz, işleyemez, dağıtamaz veya bunlardan türemiş çalışmalar yapamaz veya hazırlayamaz. (Telif haklarına tabi çalışmalar: “Unlulerdenegitim.com” web sitesi içerisinde yer alan kullanıcı profil bilgileri, eğitim videoları, içerikler, röportajlar, haberler ve görseller – video ya da resim)

İşbu “Üyelik Sözleşmesi” dâhilinde ” Unlulerdenegitim.com” tarafından sarahaten yetki verilmediği hallerde ” Unlulerdenegitim.com”; ” Unlulerdenegitim.com” hizmetleri, ” Unlulerdenegitim.com” bilgileri, ” Unlulerdenegitim.com” telif haklarına tabi çalışmaları, ” Unlulerdenegitim.com” ticari markaları, ” Unlulerdenegitim.com” ticari görünümü veya bu site vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

“Unlulerdenegitim.com”‘a ait veya lisansı kendisinde olan marka ve hizmet işaretleri alıntı yapıldığında, “Unlulerdenegitim.com” adının bu alıntılarda belirtilmesi zorunludur.

Template Design © VibeThemes. All rights reserved.

Setup Menus in Admin Panel

X